Literatura i gènere

Començo de manera tradicional, així deixem certes bases clares. He anat a la Viquipèdia i he cercat el terme literatura. Vet aquí el resultat:

Literatura és l’art d’escriure. […] També es considera la literatura com el conjunt d’obres literàries d’un poble (literatura catalana), d’una època (literatura romàntica), d’un gènere (literatura èpica), etc. Segons apareix en el Diccionario de Autoridades de 1734, la literatura és el coneixement i ciències de les lletres.

En general, es pot entendre com a literatura qualsevol tipus de text.[…] Habitualment, però, es consideren com a literatura només els textos escrits d’una certa qualitat, excloent algunes formes populars com el còmic o certes novel·les “de gènere” (novel·la “rosa”, “de lladres i serenos”, etc.). Els temes són força variats però giren al voltant de l’existència humana i les preguntes que provoca.

La versió en castellà de la mateixa entrada és més directa:

La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género (la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc.) y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia (literatura médica, jurídica, etc).

M’ha semblat molt interessant, d’entrada, les diferències que hi ha, de la mateixa definició, en dues llengües tan properes. En els dos casos però, es parla d’art, fet que, probablement, suposarà la primera discussió: definir que és (un/l’) art però no és aquest l’objectiu d’aquest article.

La versió anglesa de la Viquipèdia diu:

Literature, in its broadest sense, is any written work.

Segueix llegint